JÄGAREXAMEN – STOCKHOLM BÅDE UPPSKJUTNING OCH TEORI

Priset för intensivkursen är 3690 kr

Dom praktiska och teoriskrivs kostnader står kursdeltagaren för. Vår utbildning ger dig en mycket god start för en framtid som omdömesgill jägare och skytt. Vi bjuder på kaffe under alla kursdagar!

Det är ingen skytteövning på kursen. 

Provavgifter och skrivning teori Jägarexamen:

 • Teori                      500 kr
 • Hagel                     400 kr
 • Grundprovkula      200 kr
 • Högvilt                   200 kr

Teoriutbildningen till jägarexamen hålls under ledning av våra erfarna lärare.
Lärarna är specialutbildade inom ämnet jakt och vapen. Vår utbildning ger dig en mycket god start för en framtid som jägare. Vi lägger stort fokus på etik och säkerhet. Att undervisningen är på hög nivå vet vi av erfarenhet då våra elevers klarandefrekvens vida överstiger riksgenomsnittet.

Teorikursen hålls i fina lokaler på

Best Western Hotell
Ulvsundavägen 193
16867 Bromma

För dig som ska avlägga teoriprov måste ladda ner en app från Naturvårdsverket innan provskrivning.

Appen heter ( teoriprov för jägarexamen )  och det går att läsa mer på Naturvårdsverkets provskrivnings sida

Teoriprovet ska avläggas på en enhet som du själv tar med till provtillfället. Provet kan avläggas på en mobiltelefon eller surfplatta.

Vi har skjutinstruktörer knutna till verksamheten som kan bokas innan kurs för skjutövning och som förbereder dig inför det praktiska provet på provdagen.

Vi rekommenderar att ni bokar skjutövning som dels lär ut skjutteknik och förbereder dig för uppskjutningens olika moment.

För att boka skjutövning kontakta Gustaf så får du hjälp  070 5515516

 

Intensivkurs

Då utbildningen är en intensivkurs bör kursdeltagaren ha läst kursböckerna innan kursstart för att få lite för kunskaper innan kurs start. Ni ska ta med ett pass foto på er när ni kommer till kursen.

Vi har skjutinstruktörer knutna till verksamheten som kan bokas för skjutövning och som förbereder dig inför det praktiska provet på provdagen.

Det är ingen skytteövning på kursen.

Kurslitteratur – Din väg till jägarexamen
Boken finns att beställa på Adlibris för ca 450 kr. Klicka på länken nedan för att beställa.
Beställ boken här

Kursprogrammet

Fredag
Kursstart Teori 9.00 – 20.30
Lunch 12.00 – 13.00.

Lördag
Teori 9.00 – 15.00.
Lunch 12.00 – 13.00.
13.00 – 15.00 Teoretisk examensskrivning. Medtag ett foto.

Praktiska provet bokas upp med din skjutinstruktör eller kontakta Gustaf 0705515516

Tidsbokning för övningsskytte inför jägarexamen sker direkt till Rolf mobilnr: 076 2134100

Boka vår intensivkurs i jägarexamen direkt via nätet.

 • Du måste betala en förskottsbetalning på 2 000 kr för att garantera din plats.
 • Sista avboknings dag är 2 veckor innan kurs start för att få tillbaka anmälningsavgiften. (2.000kr )anmälnings avgift.)
 • Välj önskad kurs och klicka på ”boka plats”. Därefter kommer du skickas vidare till ett orderformulär.
 • Om kursen är full kan du skriva upp dig på en reservlista. Där blir du ej debiterad för en förskottsbetalning.
Jägarexamen

Så används Viltvårdsfonden

Alla som jagar i Sverige ska betala viltvårdsavgiften. Avgifterna samlas i Viltvårdsfonden och regeringen delar varje år ut pengar till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård.Viltvårdsavgiften betalas av den som jagar. För närvarande är avgiften 300 kronor per jaktår. Viltvården avser samtliga vilda däggdjur och fåglar.

Viltvårdsavgiften tillkom år 1938 och är en fastställd avgift som samtliga jägare ska betala varje år. Avgifterna samlas in av Naturvårdsverket och bildar Viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet. För närvarande är viltvårdsavgiften 300 kronor per jaktår, vilket omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

Så används viltvårdsavgiften

Viltvårdsavgiften ska användas för att ”främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”. Vilda däggdjur och fåglar ska enligt lagen ”vårdas i syfte att bevara landets viltbestånd och främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna”.

Viltvården avser samtliga arter av däggdjur och fåglar, men viltvårdsavgift betalas bara av den som jagar.

Fördelningen 2017

Det är regeringen som varje år delar ut pengar ur viltvårdsfonden till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård. En stor del av medlen går till jägarorganisationerna. Därtill får Naturvårdsverket medel för att driva Jägarregistret och för viltforskningsprogrammet.

Svenska Jägareförbundet – 52,2 miljoner kronor

Svenska Jägareförbundet får varje år pengar ur viltvårdsfonden för sitt arbete med det så kallade Jakt- och viltvårdsuppdraget att leda delar av den praktiska jakten och viltvården genom exempelvis

 • Övergripande information
 • Information om praktisk jakt och förvaltning av viltarter
 • Viltövervakning
 • Älgförvaltning
 • Vilt och trafik
 • Yrkesmässig utbildning

Jägarnas Riksförbund – 7,5 miljoner kronor

Jägarnas Riksförbund får årligen ett grundbidrag och ett medlemsrelaterat bidrag.

Naturvårdsverket – 25,1 miljoner kronor

För 2017 fick Naturvårdsverket 6,7 miljoner kronor för driften av register över jaktkort och jägarexamen, samt 18 miljoner kronor för 2017 till finansiering av viltforskning, enligt ett särskilt forskningsprogram. Syftet med forskningen är att bidra med kunskap för en hållbar förvaltning av vilt. Dessutom har 400 000 kronor betalats ut till Naturhistoriska Riksmuseet via Naturvårdsverket för deras forskning kring sälpopulationernas hälsostatus. Naturhistoriska Riksmuseet använder delar av medlen som ersättning till jägare som lämnar in sälar för undersökning

Om jaktkort och jägarexamen

Det statliga jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige. Godkänd jägarexamen är en förutsättning för att du ska kunna ansöka om licens för jaktvapen.Alla som jagar ska betala statligt jaktkort.

Statligt jaktkort

Jaktkortet är bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Viltvårdsavgiften ska betalas av alla som jagar.

Avgiften är fastställd till 300 kronor och betalas till Viltvårdsfonden av den som ska jaga. Även du som hundförare är skyldig att betala avgiften om syftet är att fälla vilt, oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar att avlossa skott. Du som går i drev är skyldig att betala avgiften om du har del i bytet.

Är du under 18 år och inte har vapenlicens behöver du inte betala viltvårdsavgiften.

Jägarregistret

Naturvårdsverket hanterar registren över jaktkort och jägarexamen – Jägarregistret.

Du kan logga in i Jägarregistret med e-legitimation, exempelvis BankID eller Mobilt BankID, och betala och ladda ned ditt statliga jaktkort. Du kan också se dina jägarexamensprov och ladda ner och skriva ut intyg över jägarexamen på svenska, engelska och tyska.

Jägarregistret uppdateras automatiskt via folkbokföringen för personer med svenskt personnummer.

I Jägarregistret kan du även se dina jägarexamensprov, ladda ner och skriva ut intyg över jägarexamen eller statligt jaktkort, betala för dina utländska gäster samt göra anmälan till licensjakt på varg eller lodjur.

Tre sätt att betala jaktkort för svenska jägare

Har du svenskt personnummer kan du välja mellan att betala till jägarregistret utan att logga in, genom inloggning eller via bankgiro. Om du betalar ditt jaktkort online får du det direkt. Enkelt och snabbt.

Om du inte har e-legitimation, eller om du av någon annan anledning inte kan eller vill betala online, så kan du betala via bankgiro.

Jägarexamen

Vill du ansöka om jaktvapenlicens hos polisen i Sverige måste du ha en godkänd jägarexamen.

Jägarexamensprov arrangeras av jägarorganisationer i Sverige, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet. Kontakta ett studieförbund i ditt län om du är intresserad av att ta jägarexamen.

Naturvårdsverket fastställer kraven för jägarexamen i Sverige.

Just nu arbetar Naturvårdsverket för att teoriprovet ska digitaliseras för att bli säkrare och modernare. Beslutet grundar sig på en förstudie som har tittat på dagens problem och möjliga lösningar.

Hantering av personuppgifter

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som ingår i jägarregistret.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna hantera uppgifter om de personer som betalat jaktkort/viltvårdsavgift och/eller avlagt prov som ingår i jägarexamen i enlighet med jaktförordningen (1987:905).